Nærmiljøanlegg

For en oversikt over nærmiljøanlegg i kart, besøk anleggsregisteret.no. Der kan du søke på kommune og ulike typer anlegg. 

Oversikt over nærmiljøanlegg i kommunen
Gladstad balløkke
Gladstad skilek
Gladstad skole balløkker
Igerøy lekeplass
Hopsbakkmyra ballbinge
Eidemstranda sandvolleyballbane
Gladstad, motorcrossbane, type D
Gladstad kunstgressløkke med plasthall
Valla nærmiljøanlegg

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65