Idrettsanlegg

For en oversikt over idrettsanlegg i kart, besøk anleggsregisteret.no. Der kan du søke på kommune og ulike typer anlegg. 

Oversikt over idrettsanlegg i kommunen
Gladstad nærkart
Igerøy småbåthavn 
Gladstad lysløype
Gladstad orienteringskart
Gladstad gress
Gladstad sentralidrettsanlegg
Gladstad idrettshus
Vega samfunnshus idrettsenhet
Vega samfunnshus svømmehall
Kolstadsjøen turveg
Vega ridebane
Vega skytebane 100 m
Gladstad kunstgressbane
Tindbue' dagsturhytte
Gladstad turveg

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65