Vil du jobbe med kompetanseutvikling for 7 kommuner?

Fra høsten 2021 har vi ledig et engasjement i 100 % stilling som utviklingsrådgiver i et halvt år, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 1.september eller så snart som mulig etter tilsetting.

Studiesenter RKK Ytre Helgeland er et regionalt samarbeid om kompetanseutvikling mellom kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna og Træna.

Fra høsten 2021 har vi ledig et engasjement i 100 % stilling som utviklingsrådgiver i et halvt år, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 1.september eller så snart som mulig etter tilsetting.

Arbeidsoppgaver

Oppsummert skal utviklingsrådgiveren arbeide med å avdekke og dekke kompetansebehovet som etterspørres i regionen. Samt bidra til at RKKYH er en kommunal motor, megler og et møtested i kompetansesammenhenger. Dette kan bla innebære å:

 • Få kompetanseaktører til å levere relevante og etterspurte kompetansetiltak
 • Arbeide målrettet og strategisk med vedtatte planverk
 • Arbeide innovativt med nye kompetansetiltak og modeller
 • Initiere prosjekter og utviklingsarbeid kommunalt og regionalt
 • Fasilitere kompetansetiltak og lærende nettverk
 • Bistå med utforming av søknader på tilskudd

En må påregne arbeidsoppgaver innen alle de ulike kommunale sektorene i kommunene.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med relevant universitets-/høgskoleutdanning.

Det vil særlig bli lagt vekt på:

 • systemforståelse i offentlig og privat arbeidsliv
 • kunnskap om- og erfaring med endringsledelse og samskaping
 • god innsikt og kompetanse på innovasjons- og utviklingsarbeid samt ledelse av prosjektarbeid

Vi søker en medarbeider som

 • er utadvendt, positiv og som liker å jobbe med mennesker
 • har evne til å bygge gode relasjoner på alle nivå
 • jobber selvstendig, er serviceinnstilt og initiativrik
 • er fleksibel og kan håndtere mange oppgaver samtidig
 • er vant med digitale arbeidsverktøy

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting og lønn etter gjeldende kommunale avtaler og regelverk. Pliktig medlemskap i KLP.

Søknadsfrist: 15.august

Søknad med vedlagt CV sendes:

leder@rkkyh.no

Nærmere opplysninger fås hos daglig leder Hanne Falch Kristoffersen, tlf. 75 07 57 75/47 23 66 87.

Tilsendte søknader slettes etter tilsetting.