Vedrørende bruk av skole og samfunnshus 

Til alle ansatte i Vega kommune

Garderober, dusjer, basseng, gymsal og kantine er fremdeles stengt for ordinær bruk. Dersom disse lokalene skal benyttes må det foreligge godkjent smittevernplan.

Det gjelder både i og utenom ordinær arbeidstid. Smittevernplanen skal utarbeides av virksomhetsleder og skal godkjennes av smittevernlegen. 

Øvrige lokaler i skole og samfunnshus er også stengt utenom ordinær arbeidstid. Hvis disse skal tas i bruk til f.eks. foreldremøter, arbeidsrelaterte forberedelser, øvinger o.l. skal det foreligge godkjent smittevernplan også for dette. 

Det er svært viktig at smittevernplanene og rådene følges både med hensyn til smittevernutbrudd og smittespredning. 


Hilsen 

Kriseledelsen i Vega kommune