Vaksinasjon av ungdom 16-17 år (2004-2005)

Helsetjenesten i Vega kommune ønsker å komme i kontakt med kommunens 16-17- åringer for tilbakemelding på status vaksinering og eventuell avtale for vaksinering.

Kontakt legekontoret på tlf. 75 03 68 70 mellom kl. 09:00 - 12:00.