Til alle som har festede graver på Kirkegård 3

Gjeldene robotklipper for klipping av resten av kirkegård 3.

Robotklippere

Som kjent er en klipper i drift, og den neste er snart klar for å ta resten av kirkegård 3. 

For å slippe å legge kabel rundt alle gravstøtter, har vi oppfordret festehavere å sette opp vern for beplantning foran graver de har ansvaret for. Mange har fulgt denne oppfordringen, men ikke alle. 

Fellesrådet har derfor bestemt at det ved de graver som ikke har vern for beplantning, vil bli satt opp vern i regi av fellesrådet. Dette vil bli påbegynt i neste uke. 

Det vil bli brukt takskifer. 

Festere kan ved en senere anledning bytte ut vernet med noe annet om de ønsker det. 

Husk vernet må være solid. 

 

For fellesrådet 

Per – Fredrik Bang, leder.