Telefontid legetjenesten utgår

Fra mandag 3.oktober utgår telefontid hvor man kan ringe og snakke med lege direkte. Dette for å kunne gjøre gode vurderinger og gi best mulig helsehjelp.

Resepsjonen er åpen fra 08.30-12.00 og fra 13.00-14.00. Ta kontakt for å bestille legetime, fornye resepter og andre spørsmål. Resepter kan også fornyes via Helsenorge.no. Nye medisinske problemstillinger må diskuteres med våre sekretærer og de settes opp på time.

Er det spørsmål som kun lege kan svare på må det oppgis årsak og dette videreformidles til lege.

Ved sykemelding må man umiddelbart bestille ny time ved sykemeldingsperiodens slutt i tilfelle det skulle være behov for å forlenge denne.

Faste resepter fornyes på årskontroll. Pasienten må bestille time for det.

Medisiner som brukes av og til fornyes via resepsjonen/Helsenorge ved behov.

Sovemedisiner og andre vanedannende medisiner fornyers via resepsjonen etter avtale med lege.