Teknisk avdeling informerer

Noen abonnenter på det kommunale ledningsnettet på Gladstad opplever misfarget vann.

Hvorfor er vannet brunt?

  • Det er blitt foretatt spyling av asfalt utenfor offentlige bygg på Gladstad.
  • Dette er gjort samtidig på flere plasser og vann-strømmen har byttet både fart og retning under spylingen.
  • Vannforbruket har vært uvanlig stort, noe som også har bidratt til misfarging.

Hva kan jeg gjøre som abonnent?

  • Misfargingen vil bli borte gjennom normalt forbruk. 
  • Men ved å la kaldtvannet renne blir ofte vannet klart etter en stund.

Hva slags tiltak er iverksatt?

  • Teknisk avdeling foretar spyling av ledningsnettet  

 

Med vennlig hilsen

Anders Karlsson, teknisk sjef

Vega kommune

Tlf: 97 96 66 79

Kontaktinfo

Anders Karlsson
Teknisk sjef
E-post
Telefon 75 03 58 42
Mobil 97 96 66 79