Sør-Helgeland krisesenter i Brønnøysund har stengt i perioden 5.juli 2021 t.o.m 1. august 2021

Brønnøy kommune har i perioden avtale med Helgeland krisesenter i Mosjøen - telefon: 75 17 36 99.

Fra 2. august har vi som vanlig døgnåpent med samtale- og botilbud for kvinner, barn og menn - Telefon 75 02 17 11.

 

Ta gjerne kontakt med oss! 

Med vennlig hilsen

Sør-Helgeland Krisesenter