Selvtesting før skolestart og fritak for karantene for ansatte i skole og barnehage

Vega kommune informerer om at det planlegges for testing av alle ansatte og elever i Vega skole og i ansatte Vega barnehage før oppstart etter juleferien. Testene bør tas innenfor 24 timer før oppstart på skolen. Vi anbefaler at testen tas så sent som mulig, gjerne om morgenen før skolestart. 

I barnehagen ønsker vi også å teste barna, om foreldrene ønsker det også. Testingen foregår som selvtest hjemme. 

På skolen kan de ansatte komme til skolen etter tester d 3/1 2022. Vi ber også om at foreldrekontaktene i hver klasse henter tester til alle elevene på legekontoret og bidrar med å få testene fordelt til elevene i klassen. Dette kan gjøres ved utkjøring eller ved at testene hentes hos foreldrekontakten. 

I barnehagen får både ansatte og barn utlevert selvtester etter avtale med styrer. 

Elever og ansatte ved videregående skoler kan komme til legekontoret 3/1 etter tester. 

Fritak for karantene for lærere og ansatte i barnehagen 

Pr 27/12 2021 ble Covid forskriften endret slik at «Ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede, er unntatt fra smittekarantene fra første dag, jf. § 4i, i arbeidstiden forutsatt at den ansatte tester negativt med antigen hurtigtest døgn 3 og 7 etter nærkontakten». Testingen foregår med selvtest som leveres ut fra Vega legekontor.


Mvh
Vege legekontor