Resepsjon på legekontoret

Resepsjon på legekontoret har for tiden redusert kapasitet.

Dette medfører at telefontiden reduseres og blir slik: 08:30 - 12:00 hverdager. Henvendelser etter klokken 12:00 ringes 116117 ved behov som ikke kan vente/legevakt - til kontortid neste dag.

Medisinsk nødnummer 113 ringes når du trenger akutt helsehjelp ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker.