Regler for bruk av droner

Turistsesongen 2023 er godt i gang, og Luftfartstilsynet ønsker å formidle viktig informasjon om reglene for bruk av droner.

Droner blir stadig mer populære blant turister som ønsker å fange unike bilder og videoer fra luften. Men det er viktig å være klar over at det er regler og begrensninger for hvor og når disse dronene kan brukes, spesielt i naturvernområder og andre sensitive steder.

Du kan se plakat fra Luftfartstilsynet her (PDF, 821 kB) med regler om droneflyging.

Husk at overtredelser kan resultere i bøter, fengsel og beslag av drone, så det er viktig å sette seg inn i regler og begrensninger før du sender opp dronen. 

Verneområder

Husk at det er egne regler som gjelder i verneområder. Du kan lese mer om hvilke verneområder som finnes i Vega kommune på verdenarvvega.no. Regler for droner i verneområder kan du finne mer om på Miljødirektoratet sin hjemmeside.