Oppsummering Covid-19-vaksingering og influensavaksinering

Vi har nå holdt på med vaksinering mot Corona siden januar i år, og vi er snart igjennom slik at alle som ønsker vaksine etter hvert har fått både dose 1 og 2.

Corona vaksinering oppsummert pr 27/9 2021

Om du ikke har blitt vaksinert mot Corona ennå, eller om du mangler en dose ber vi deg ta kontakt på legekontoret formiddager mellom kl 09-12 på 75 03 68 70.

Tredje dose for personer med immunsvikt

Det er nå slik at personer med immunsvikt skal tilbys en tredje vaksinedose for å øke immuniteten. Det er sykehuset som plukker ut de pasientene som skal ha den tredje vaksinen og når dere har mottatt et brev fra sykehuset med bekreftelse på dette, så ta kontakt med oss slik at vi kan få satt opp time til tredje dose.

Du kan lese mer om 3. dose på FHI sin nettsider.

Influensavaksinering  

Nå har det snart blitt tid til vaksinering mot influensa. Det er følgende grupper som anbefales å bli vaksinert mot influensa i år:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

  Barn og voksne med:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
 • diabetes type 1 og 2
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Du kan lese mer om influensavaksinering på FHI sine nettsider.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Det er ennå ikke helt klart når kommunen mottar influensavaksinene, men det blir antagelig litt ut i oktober. Vi er for tiden i en situasjon der vi mangler helsepersonell ved legekontor og helsestasjon, men vi skal få satt i gang influensavaksineringen så snart det lar seg gjøre. Det vil høyst sannsynlig bli av typen massevaksinasjon slik vi har gjort det med en del av Coronavaksineringen.