Oppstart barnekor

Til alle 8-12-åringer i Vega som liker å synge.

Organist Tatyana Ostashko og prostiets trosopplærer Vibeke Steinsholm starter barnekor i Vega kirke.

Vi synger sammen og øver fram mot jul.

Oppstart torsdag 3. november kl. 14:15 - 15:15.

Vi kan hente barn på SFO og gå sammen til kirke.

Er du interessert, send en melding til Tatyana og Vibeke på Vega menighets Facebook-side.