Ønsker du å bidra til å gjøre offentlige tjenester bedre?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som er benytter tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling”.

Ønsker du å bidra til å lage tjenester som er lett å forstå og bruke? Vi trenger hjelp fra deg som har brukt tjenesten “redusert foreldrebetaling” før eller som har rett på det. 

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Du har derfor rett på “redusert foreldrebetaling” dersom din husholdning har en samlet person- og kapitalinntekt under 592 000,- pr. år fra 1.aug 2020. 

Hvis du føler at du har noe å bidra med så vil vi gjerne snakke med deg og stille noen spørsmål som kan hjelpe oss å lage en bedre løsning. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Digitale Helgeland, Digitaliseringsdirektoratet og Brønnøysundregistrene og er direkte rettet mot innbyggerne på Helgeland. Alle henvendelser forblir anonymisert og unntatt offentligheten. Kontakt oss på: hilde.rafaelsen@bronnoy.kommune.no eller mobil 48 18 42 16