Møteplan for formannskap og kommunestyret

Kommunestyret vedtar følgende møteplan for formannskap og kommunestyret 1. halvår 2021.

Møteplan første halvår 2023
Måned Formannskap Kommunestyre
Januar 26. jan
Februar 23. feb
Mars 9. mars
April 27. april
Mai 11. mai
Juni 1. juni 22. juni