Møteplan for formannskap og kommunestyret

Kommunestyret vedtar følgende møteplan for formannskap og kommunestyret 1. halvår 2021.

Møteplan første halvår 2021
Dato Formannskap Kommunestyre
Januar 28. jan 21. januar
Februar 18. feb
Mars 11. mars 25. mars
April 22. april
Mai 20. mai
Juni 3. juni 17. juni