Ledige stillinger innen bygningsvern på Vega

Helgeland Museum har lyst ut to stillinger innen bygningsvern med kontorsted på Vega. 

Bygningsvern - rådgiver

Bygningsvernrådgiver hører organisatorisk til bygningsvernavdelingen i Helgeland Museum. Den som tilsettes har tilgang til kontorplass på Vega Verdensarvsenter i et kontorfellesskap med de andre som jobber med forvaltning av verdensarven.

Du skal være kontaktperson for spørsmål om bruk og vern av bygg i verdensarvområdet. 

Du kan lese mer om stillingen på jobbnorge.no

Bygningsvern - koordinator

Bygningsvern- koordinator hører organisatorisk til bygningsvernavdelingen i Helgeland Museum og skal ha Vega som hovedarbeidsområde. Du skal samarbeide med bygningsvern- rådgiver for å ivareta museets oppgaver på Vega, og i fellesskap oppleves som gode samarbeidspartnere for Vega kommune, Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv og andre samarbeidspartnere for museet. 

Du kan lese mer om stillingen på jobbnorge.no.