Kulturminneplanen

Her kan du se Kulturminneplanen som skal opp til politisk behandling på kommunestyret den 21.desember

Målet med denne planen er at vi som lokalsamfunn og kommune skal kunne ta bedre vare på spor etter levd liv. Vi håper derfor planen vil bidra til interesse og bevissthet omkring Vegas historie og identitet, og at både planen og kulturminnene / kulturmiljøene kan brukes som ressurs i formidling og utvikling, samtidig som kulturminner og kulturmiljøer bevares og sikres på en best mulig måte. Kanskje får flere innbyggere og besøkende lyst til å ta vare på våre kulturminner, og eiere får økt stolthet over å eie et kulturminne.