Ingen drop in på laboratoriet

For blodprøvetaking og andre tjenester på laboratoriet, ring Vega legekontor for timeavtale. Det er ikke lenger mulighet for drop in på laboratoriet. Dette for å kunne ivareta smitteforebyggende tiltak.

Det presiseres viktigheten av å holde to meters avstand på legekontorets venterom. Dersom det er vanskelig å holde avstand, vent ute eller i bil.