Informasjon til brukere av barneverntjenesten

Informasjon til Barneverntjenesten Sør-Helgelands samarbeidspartnere.

Vi er alle nå i en ekstraordinær situasjon, det kan dermed være utfordrende å oppnå kontakt med  oss i barneverntjenesten.

Majoriteten av barneverntjenestens saksbehandlere har hjemmekontor som følge av stengte skoler og barnehager, samt myndighetenes anbefalinger om å begrense fysisk kontakt.

Barneverntjenestens kontor er betjent på mandager og torsdager slik som situasjonen er nå, men saksbehandlere er tilgjengelige på telefon og mail.

Dersom det ikke oppnås kontakt med saksbehandlere, er barneverntjenestens vakttelefon (958 54 670) betjent hver dag fra kl. 09:00 - 15:00.

Dersom det oppstår en akutt situasjon etter kl. 15:00, er barneverntjenestens akuttberedskapstelefon (908 07 210) betjent hver dag fra kl. 15:00 - 09:00.

Kontaktinformasjon til barnevernleder Hilde Rakvaag, nestleder Werner Pedersen og teamleder Jill Kildal:

Barnevernleder Hilde Rakvaag: telefon 476 48 533, mail hilde.rakvaag@bronnoy.kommune.no

Nestleder Werner Pedersen: telefon 909 80 760, mail werner.l.pedersen@bronnoy.kommune.no

Teamleder Jill Kildal: telefon 902 59 589, mail jill.c.kildal@bronnoy.kommune.no