Høring og offentlig ettersyn

Planutvalget/formannskapet har i sak 93/21 vedtatt at fremlagte forslag til reguleringsplan for Brandsvika – Dammen hyttefelt legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring jf. pbl. §12-10 og §12-11. Høringsfrist: 6. februar 2022.

Du finner saksdokumenter på kommunens side med høringer og offentlig ettersyn