Helsesykepleier

Det er nå mulig ved behov å kontakte helsesykepleier Bjørg Ireen Fønnebø på helsestasjon onsdager og torsdager i partallsuker.

Du kan kontakte henne på telefonnummeret 75 03 68 71. 

Foreldre med barn som skal til faste kontroller blir kontaktet.