Fylkeskoordinator - Menn i helse Nordland

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 500 menn tatt fagbrevet via Menn i helse. 92 % som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

KS' visjon er: "En selvstendig og nyskapende kommunesektor". KS er en arbeidsgiver-, interesse- og rådgivningsorganisasjon, som gjennom ivaretakelse av medlemmenes interesser, skal arbeide for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS har ambisjon om å være en viktig utviklingspartner for våre medlemmer. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer, og KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor.

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 500 menn tatt fagbrevet via Menn i helse. 92 % som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren. Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Menn i helse er av Regjeringen ansett som en av de mest vellykkede satsningene på rekruttering av menn til helsesektoren.

Fylkeskoordinator - Menn i helse Nordland 

Om satsningen:

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Regjeringen anser Menn i helse som en av de mest vellykkede satsningene på å rekruttere menn til helsesektoren. Deltakerne får tittelen helserekrutt og tilbys et komprimert utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Så langt finnes Menn i helse i 7 fylker. Som fylkeskoordinator vil du være en del av et team sammen med de øvrige fylkeskoordinatorene.

Hva gjør en fylkeskoordinator?

Som fylkeskoordinator er du ansvarlig for å organisere inntak og utvelgelse av nye helserekrutter. Videre vil du følge opp helserekruttene både i praksis og videre utdanningsløp. Selv om vi er et stort team av koordinatorer, er fylkeskoordinatorrollen en selvstendig rolle i det daglige. Vi pleier å si at man er en prosjektleder for sitt geografiske område. Dette innebærer et ansvar for et bredt spekter av oppgaver hvor koordinering er avgjørende for suksess.

Helt sentrale oppgaver er:

  • Følge opp helserekruttenes veiledere og faglige ledere
  • Samarbeid med deltakende kommuner
  • Samarbeid med NAV

Hva skal til for å lykkes i rollen som fylkeskoordinator?

For å lykkes i rollen må du ha god forståelse for- og erfaring fra prosjekt- og prosessarbeid. Du bør ha genuin interesse for rekrutteringsarbeid og ikke minst et engasjement for helse- og omsorgssektoren Utover dette tror vi at du har:

  • God kjennskap til videregående opplæring
  • Dokumenterbar god erfaring fra rekrutterings- og prosjektarbeid
  • Interesse for helsesektoren

Vi ønsker oss deg som er entusiastisk, nytenkende og uredd. Du er optimist av natur og er god på å snu det negative om til noe positivt. Du trives godt under høyt arbeidstempo og finner ofte de gode løsningene. Du vil som nevnt jobbe tett med dine kolleger på teamet, men evner samtidig å arbeide strukturert mot egne mål og er god på å bygge relasjoner og nettverk.

Er du klar for en ny utfordring? Da hører vi gjerne fra deg!

Ønsker du å snakke med en Menn i helse koordinator? Ta gjerne kontakt med: Frode Rønsberg på telefon 916 72 677.

Stillingen lønnes av midler over statsbudsjettet.  Det ansettes i 100 % stilling i en periode på to år. Det er ønskelig med frikjøp av kompetanse.

Søknadsfrist: 15.08.2021.

En god del reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Kontorplass i Bodø.

Lyst til å lese om Menn i helse?

https://mennihelse.no/

Menn i helse på Facebook