Familieveiledning i ernæring

Frisklivssentralen starter opp et nytt tilbud med familieveiledning til barn med overvekt og deres foreldre i samarbeid med Helgeland Ernæring.

Dette er et lokalt tilbud til familier som har behov for veiledning innen tema kosthold hos barn. Veiledningen vil være gratis for hele familien, og innebærer kartleggingssamtale med en eller begge foreldrene, kurskveld for hele familien og en oppfølgingssamtale.

Ved interesse ta kontakt med Mariell Kolsing v/Helgeland Ernæring på e-post mariellkolsing@helgeland-ernaering.com