Elgmerking

I løpet av januar vil NINA starte elgmerking. 

Gjennomføringen er avhengig av akseptable snø- og isforhold, og at prosjektet har alt av nødvendig utstyr og personell på plass.

Konkret dato kommer etter hvert som dette er klart. 

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65