Båt tilgjengelig for fraktoppdrag

I samarbeid med Vega verneområdestyre, Vega Verdensarv og Vega kommune har John Arne Ludvigsen nå båt tilgjengelig for fraktoppdrag.

Båten er først og fremst tenkt brukt til transport av beitedyr ut i verdensarvområdet, men kan også brukes til andre oppdrag (frakt av materialer, utstyr mm).

Ta kontakt med John-Arne Ludvigsen for ytterligere informasjon og priser, tlf. 480 91 261