Avlyst møte om KIK

Vega kommune er nå i gang med å utarbeide en kulturminneplan. Planen er en del av Riksantikvarens prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK. Målet med en slik plan er at vi som lokalsamfunn og kommune skal kunne ta bedre vare på spor etter levd liv.

I den forbindelse var det planlagt et åpent møte i april hvor innbyggere i kommunen kunne få mer informasjon om prosjektet og komme med forslag til hva som bør være med i planen. På grunn av regjeringens regler og anbefalinger har vi sett oss nødt til å avlyse dette møtet. På grunn av situasjonen rundt covid-19 har vi valgt å heller dra på befaringer på steder som innbyggere har foreslått for å bli bedre kjent med områdene.

Er du interessert i å komme med forslag eller se tidligere forslag, kan du gjøre det i Facebook-gruppen Kulturminner i Vega kommune. Du kan også ta kontakt med Margrethe Wika på e-post margrethe.wika@vega.kommune.no eller Ina Andreassen på e-post ina.andreassen@vega.kommune.no.

For mer detaljert informasjon om KIK, besøk NFK sine sider.

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65