10.08.2020 - Testing for Covid-19 i Vega kommune

Fra onsdag 12. august 2020 innføres det nye testkriterier for covid-19. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan teste seg uten leges vurdering.

Følgende kan teste seg for covid-19

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Timebestilling for testing

For bestilling av time til testing, ring Vega legekontor på telefon 75 03 68 70

Mandag, tirsdag og onsdag: 08:30 - 12:00 og 13:00 - 14:00
Torsdag og fredag: 08:30 - 12:00

Det presiseres at de som har symptomer på luftveisinfeksjon/ influensasymptomer IKKE skal møte på legekontoret, men ta kontakt pr. telefon.

Prøvetaking

Møt opp på parkeringsplassen utenfor legekontoret/ Vega omsorgsenter, IKKE kom inn. Vent i bil til du får signal om å møte til test. Dersom du ikke har bil kan du vente på parkeringsplassen. Husk avstandsregelen. 

Svar på prøve

På grunn av postgang fra Vega sendes tester tatt etter kl. 12:00 dagen etter prøvetaking. Det tar tre dager fra test er tatt til du får svar. Dersom testen er tatt før kl. 12:00 tar det to dager til du får svar. 

Du vil bli oppringt av lege når svar foreligger; både om den er positiv eller negativ. Du kan selv logge inn på helsenorge.no og se testresultatet på Mine sider.