Trenger du noen å snakke med?

Her finner du telefonnummer og lenker med praktisk informasjon som kan være nyttig for deg.

  • Ring Helsestasjontjenesten på Tlf: 750 12 880
  • Ring Akuttberedskap barnevern på Tlf: 908 07 210
  • Ring UngdomsLosen på Tlf. 936 40 042
  • Ring Sør-Helgeland Krisesenter på Tlf. 750 21 711
  • Ring Psykisk helse og rus (ROP) på Tlf. 95012320
  • Ring FHI sin informasjonstelefon om coronavirus 815 55 015
  • Ring Mental helse sin hjelpetelefon 116 123 (døgåpent)
  • Chat- og skrivetjenesten til Mental Helse: sidetmedord.no
  • Kirkens SOS 22 40 00 40
  • Kirkes SOS sin chat- tjeneste www.soschat.no (åpent hver dag fra 18.30- 22.30