Oppdaterte smittetall og info til smittede

Har du testet positiv på selvtest? Registrer deg på ReMin.

F.o.m 24. februar vil det ikke lengre bli faste oppdateringer på hjemmesiden av selvregistreringer på positive koronatester i Remin. Dette fordi registreringene ikke gir et riktig bilde av situasjonen i og med at det ikke er alle som er inne og registrerer selvtest. Det er likevel viktig å fortsatt registrere selvtest i Remin i og med at dataene blir overført til nasjonal registrering. Vi følger registreringene som kommer inn og vil oppdatere hvis det skulle vise seg en betydelig økning over kort tid.

Vennlig hilsen
Roy-Arne Andersen
Helse- og omsorgsleder
Vega kommune
Epost: roy.andersen@vega.kommune.no
Tlf: 95148361

Smitte sykehjemmet

Oppdatering om Covid-19 smitte på sykehjemmet

Oppdaterte smittetall

Informasjon til deg som har testet positivt

Slik det er over hele landet nå, øker smitten jo kraftig. Det betyr at vi på legekontoret ikke kan følge alle personlig opp, så vi ber dere alle – både smittede og pårørende, naboer og venner å følge litt ekstra med på hverandre og ha lav terskel for å si ifra til oss ved forverring i tilstanden. De pasienter som har det dårligst, men som likevel kan være hjemme, kan vi låne pulsoxymeter ut til, slik at vi kan følge med på oxygenmetningen i blodet. Gjerne ha det som prinsipp at alle smittede skal ha kontakt med en pårørende eller en venn hver dag – eller med en fra hjemmetjenesten eller legekontoret.