Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det Nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Informasjon om arbeidet med vaksinasjon vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden.
Ved spørsmål, kontakt Vega legekontor på tlf. 75 03 68 70.

Vega kommune er i gang med vaksinering av risikogrupper av innbyggere. 

Kort fortalt

Personer i risikogrupper som har folkeregistrert adresse og fastlege i Vega kommune vil motta invitasjon til vaksinering, enten via sms eller telefon. Det er likevel fint om du ringer og gir beskjed dersom du ikke ønsker vaksine.

Dersom du ikke har fastlege på Vega må du kontakte din fastlege og be om at det sendes en bekreftelse på at du har underliggende sykdom eller tilstand som gjør at du skal prioriteres i vaksinekøen. For informasjon om hva som betegnes som underliggende sykdom eller tilstand, se "Hva er prioritert rekkefølge for vaksinasjon" lenger ned på denne siden. Bekreftelsen sendes til:
Vega legekontor
PB 34
8981 Vega

Vega kommune følger prioriteringsliste for vaksinering basert på råd fra folkehelseinstituttet (FHI).

Fremdriftsplan vaksinering


Generelt om koronavaksine

Koronavaksine