Stilling som laboratoriesykepleier

Det er ledig 100 % stilling som sykepleier ved Vega legekontor, laboratoriet.

Snarlig tiltredelse eller etter nærmere avtale.

Vega kommune er en øykommune med ca 1200 innbyggere. Av innbyggerne er det 247 som er under 20 år. Av ungdommer i alderen 16-20 får vi få henvendelser. Det er 1 barnehage (med ca 40 barn). 1 skole på Vega med ca 130 elever fra 1.-10- klasse. Det er ikke videregående skole på øya.

Vega fikk i 2004 plass på UNESCOs verdensarvliste grunnet samspillet mellom mennesker og dyr som fiskebønder med ivaretakelse av ærfugler til dun drift i samband med fiske og jordbruk. Vega har et meget varierende landskap med fjell, hav, strender og gode muligheter for turopplevelser til havs og til lands.

Legekontoret har 3 faste hjemler som lege, 1 turnuslege, laboratoriesykepleier, helsesekretær og helsesykepleier. I bygget ligger også hjemmetjeneste og sykehjem, og det er tett samarbeid på kryss og tvers.

Arbeidet som sykepleier ved legekontoret er preget av stor selvstendighet

Hovedoppgaver:

 • Prøvetaking samt videresending av prøver
 • Parakliniske prøver som EKG, spirometri, blodtrykkskontroller m.m.
 • Sårstell, assistering ved mindre kir. inngrep.
 • Assistering ved behandling av akuttskader/akutte medisinske tilstander.
 • Lab.sykepleier har ansvaret for legekontorets medisinbeholdning og med. forbruksvarer.
 • Lab.sykepleier har ansvar for alt utstyr, inkl. akuttutstyr – også kvalitetskontroll av maskinene.
 • Medvirker ved utarbeidelse av arbeidsrutiner, behandlingsregimer og tiltak for kvalitetssikring.

Ved ansettelse vil man legge vekt på erfaring fra laboratoriearbeid, kunnskap om WinMed-datasystem og eventuell akutt medisinsk erfaring/kompetanse.

Annet:

 • Tilsetting skjer ihht gjeldende lover og reglementer og avtaleverk
 • Lønn etter tariff
 • Søker må være forberedt på å stille til intervju
 • Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon til intervju
 • Opplysning om søker kan bli gjort offentlig jvf Offentlighetslova §25

Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi håper du finner stillingen interessant og ønsker å jobbe i lag med oss.
 

Søknad sendes til postkasse@vega.kommune.no

 

For spørsmål om stillingen ta kontakt med:

Helse- og omsorgsleder Roy-Arne Andersen, e-post roy.andersen@vega.kommune.no

Kommunedirektør Brit Skjevling, e-post brit.skjevling@vega.kommune.no

 

Søknadsfrist: 1. oktober 2021

Kontaktinfo

Roy-Arne Andersen
Leder for helse og omsorg
E-post
Telefon 75 03 58 37

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega