Ledige stillinger ved Vega syke og aldersheim

Ledige stillinger som helsefagarbeider, assistent vaskeri, assistent renhold og i hjemmetjenesten.

Sykeavdelingen (pr.tiden)

St.k.7076  Helsefagarbeider 60 % fast stilling

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg)

Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider

 

Nordstuå (pr.tiden)

St.k.7076  Helsefagarbeider 70 % fast stilling

(turnusstilling med arbeid hver 3.helg)

Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider

 

St.k.7076  Helsefagarbeider 60 % fast stilling( p.t Nordstuå)

(turnusstilling med arbeid hver 2.helg)

Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider

 

St.k.7076  Helsefagarbeider 50 % fast stilling( p.t Nordstuå)

(turnusstilling med arbeid hver 2.helg)

Krav til stilling: Autorisert helsefagarbeider

 

St.k. 6572 Assistent 60 % fast stilling vaskeri

Dagarbeid.  

Krav til stilling: Ingen formelle krav, fordel om søker har erfaring fra lignende arbeid.

 

St.k. 6572 Assistent 60 % fast stilling renhold

Dagarbeid.  

Krav til stilling: Ingen formelle krav, fordel om søker har erfaring fra lignende arbeid.

 

Vega hjemmetjeneste(pr.tiden)

St.k. 6572 Assistent 60 % fast stilling hjemmehjelp

Dagarbeid.  

Krav til stilling: Ingen formelle krav, fordel om søker har erfaring fra lignende arbeid.

 

Generelle opplysninger

I tillegg til formelle krav til stillingene vil personlig egnethet bli vektlagt.

Ad. hjelpepleier stillinger, de av arbeidstakerne som søker utvidelse av sin nåværende stilling må påregne at utvidelse kan bety vakt på frihelg på dagens turnus.

Tilsetting etter gjeldende regler, lovverk, arbeidsreglement og rundskriv.

Pensjonsordning i KLP med 2% trekk i bruttolønn.6 måneders prøvetid. Helseattest og politiattest av ny dato må legges fram ved ansettelse.

 

Nærmere opplysninger får du hos leder Elin Støylen tlf. 75 03 58 37 eller på mob. 979 83 924.

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes på mail til: postkasse@vega.kommune.no

Søknadsfrist: 28.juni 2021

 

Du kan lese mer om Vega i denne brosjyren (PDF, 24 MB), eller besøk visitvega.no.

Kontaktinfo

Elin Støylen
Leder Vega Omsorgssenter
E-post
Telefon 75 03 58 37