Ledig stilling som enhetsleder helse og omsorg

Stillingen som enhetsleder for helse og omsorg er lokalisert ved Vega omsorgssenter. Ved omsorgssenteret er det legekontor, sykehjem og hjemmetjeneste. Det er tett samarbeid mellom disse tjenesteområdene.

Vega kommune er en øykommune på Sør-Helgelandskysten med ca 1 200 innbyggere. Vega fikk i 2004 plass på UNESCOs verdensarvliste grunnet samspillet mellom mennesker og dyr som fiskebønder med ivaretakelse av ærfugler til dun drift i samband med fiske og jordbruk. Vega har et meget varierende landskap med fjell, hav, strender og gode muligheter for turopplevelser til havs og til lands.

Kommunikasjonsmessig er vi nært flyplass med direktefly til blant annet Oslo, Trondheim og Bodø. Hurtigbåten tar 40 minutter, og fra kaia i Brønnøysund tar det 5 minutter til flyplass. Vi har også båt til Sandnessjøen som har flyplass i tillegg til sykehus.

Stillingen som enhetsleder for helse og omsorg er lokalisert ved Vega omsorgssenter. Ved omsorgssenteret er det legekontor, sykehjem og hjemmetjeneste. Det er tett samarbeid mellom disse tjenesteområdene.

For mer informasjon om kommunen, se vega.kommune.no eller visitvega.no.

Det er ledig 100 % fast stilling som enhetsleder for helse og omsorg

Er du en strategisk og samlende toppleder som vil være med å utvikle gode helse- og omsorgstjenester i Vega kommune?

Vega kommune søker etter enhetsleder for helse og omsorg fra 01.08.2021 eller tidligere. Vår nye leder vil ha et helhetlig lederansvar, inkludert fag-, økonomi-, personal- og utviklingsansvar for 3 tjenesteområder som omfatter legetjeneste inkl. legevakt, helsestasjon, fysioterapi, rehabilitering, psykiatri, folkehelse, hjemmetjeneste, omsorgsboliger og sykehjem.

Kommunen er organisert med et kommunedirektørnivå og et enhetsnivå. Enhetsleder for helse og omsorg vil være en del av kommunedirektørens ledergruppe, sammen med enhetsledere for oppvekst, sosiale tjenester, plan og utvikling.

Vi søker en enhetsleder som får det beste ut av medarbeiderne sine, og er utviklings- og løsningsorientert. Det legges særlig vekt på gode lederegenskaper, relasjonskompetanse og evne til å delegere ansvar og myndighet.

Alle søkerne vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid og 2 % pensjonsinnskudd. Vitnemål og attester tas med ved et evt. intervju. Den som blir tilsatt må framvise politiattest av nyere dato før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke blir ført opp på søkerlisten. Søker blir varslet om dette blir gjort. Jfr. off.loven § 25. Dersom du har spørsmål eller trenger rettledning, kontakt leder for pleie og omsorg, tlf.: 75 03 58 37.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig, økonomisk og administrativ ledelse av enhetene
 • Styre, samordne, utvikle og effektivisere driften av tjenesteområdene
 • Medvirke til samarbeid og samhandling på tvers av fagområde og utvikle nye løsninger til beste for innbyggerne
 • Personalansvar
 • Saksbehandling
 • Etablere og følge opp rutiner og system som skal sikre god virksomhetsstyring, god internkontroll og rette tjenester til innbyggere og brukere
 • Forenkle og digitalisere arbeidsprosesser
 • Utvikle en arbeidskultur som fremmer læring, samhandling, nytenking og innovasjon

Kvalifikasjoner

 • Har relevant høyere helsefaglig utdanning
 • Har relevant erfaring fra området
 • Har ledererfaring, lederutdanning og motivasjon til å være leder. Dersom en mangler formell lederutdanning blir det forventet at dette blir gjennomført
 • Har erfaring med kommunal forvaltning
 • Har god rolle-, system- og organisasjonsforståelse
 • Er oppdatert på nasjonale mål og relevant lov- og avtaleverk
 • Har erfaring fra utrednings- og prosjektarbeid
 • Har kunnskap om risikostyring og metodikk for kontinuerlig forbedring
 • Har kunnskap om forenkling og digitalisering av arbeidsprosesser
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevne muntlig og skriftlig

Personlig egenskaper

 • Er selvstendig og har gjennomføringsevne
 • Er utviklings- og resultatorientert
 • Evne til å motivere og gi retning
 • Har god relasjonell kompetanse og evne til å skape god lagånd og godt samarbeid

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling
 • Anledning til å videreutvikle gode helse- og omsorgstjenester
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes: postkasse@vega.kommune.no

Søknadsfrist: 10. juni 2021