Er du mellom 13-17 år og har lyst til å jobbe med eldre i sommer? 

Pleie – og omsorgstjenesten Vega kommune har tidligere inngått et spleiselag med Nordland fylkeskommune for å gi ungdommer mellom 13-17 år tilbud om sommerjobb. 

Sommerjobben er for ungdommer bosatt i Vega kommune

Sommerjobben er i eldreomsorgen og har som formål å gi den eldre ekstra livskvalitet i sommer, det kan være en lesepartner, samtalepartner, gå på tur med partner og andre oppgaver for og med eldre. 

I år må vi ta smittevernhensyn når det gjelder oppgaver og dere vil få orientering og opplæring. 

Tidsrom: 5. juli til 1. august, ca. 3 timer pr. dag. Dag, ettermiddag og helg. 

 

Søknadsfrist: 21.mai 2021 

Søknad sendes: postkasse@vega.kommune.no 

 

Ønsker du å vite mer ta kontakt med: 

Elin Støylen, Vega omsorgssenter 

Telefon: 750 35 837 el. 97983924