Teknisk avdeling søker etter vikar på Stallan

Vi søker etter vikar i 100% stilling i forbindelse med at en av våre ansatte skal ut i permisjon og som ferievikar sommeren 2022

Vikariatet vil ha en varighet på 13 uker (14. mars – 19. august)


Arbeidsoppgaver:

Drift og vedlikehold av

  • kommunale bygg
  • vannforsyning og avløpsanlegg
  • utearealer (grøntanlegg og vintervedlikehold)
  • det kommunale veinettet
  • øvrig infrastruktur og anlegg

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Relevant erfaring innenfor nevnte fagområder
  • Minimum sertifikat klasse B.
  • Praktisk og løsningsorientert
  • Personlig egnethet vektlegges

 

Søk på jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 1. februar 2022