Corona status

Det har blitt påvist ennå en Covid19 smittet på Vega ved hurtigtest i helgen.

Det skal utføres PCR test i dag. Tilfellet ses i relasjon til de to tilfelle som ble påvist i siste uke. Første prøvesvar av nære nærkontakter er negative. Vi venter på svar andre nærkontakter.

Nytt ift det som kom ut på pressekonferanse fredag 12/11 2021 er:

  • Nære nærkontakter som er helt eller delvis vaksinert eller har gjennomgått Corona sykdom skal testes med en gang samt på dag 3-5 etter den smittede ble isolert. De skal holde seg hjemme til svar på første test. Egenobservasjon 10 dager frem etter den smittede ble isolert.
  • Uvaksinerte nære nærkontakter skal testes daglig i 7 dager ved selvtesting. Egenobservasjon i 10 dager fra den smittede ble isolert og eksponeringen opphørte.
  • Andre nærkontakter som er uvaksinerte bør testes med en gang. Vaksinerte trenger ikke testes seg med mindre de har symptomer. Alle følger med på egentilstand i 10 dager og tester seg ved symptomer.
  • Husk også at ALLE positive tester skal meldes til kommunelegen.

Det er nok sannsynlig at vi vil oppleve flere smittetilfeller i dagene som kommer. Vi oppfordrer til å tenke smittevern – vask eller sprit hendene ofte, hold god avstand og bli hjemme om du har symptomer. Lav terskel for testing – vi oppfordrer alle med symptomer til å komme og få utlevert selvtest etter avtale med legekontoret på 75 03 68 70.

Covid19 vaksine

Det er som kjent åpnet opp for at personer over 65 år, samt helsepersonell som har tett kontakt med pasienter i sårbare grupper, skal tilbys dose 3. På pressekonferanse fredag 12.11.2021 kom det frem at intervallet mellom dose 2 og 3 for personer over 65 år nå settes ned til 5 måneder. Det betyr at vi håper å kunne vaksinere denne gruppen ferdig før jul. Vi vaksinerer torsdager og fredager i ukene som kommer og vi tar kontakt med dere når det er deres tur.

Vi minner fortsatt på at anbefalingene er å ta Covid-19 vaksine og også å ta influensavaksine for personer i risikogrupper. Vi vaksinerer fortsatt mot influensa. Det skal gå minst 1 uke mellom influensa vaksine og Corona vaksine settes.

På sikt planlegges dose 3 også til gruppene under 65 år. Vi mangler ennå informasjon om hvordan dette skal gjøres, men kommer tilbake med mer informasjon etter hvert.