Profilhøvelkurs på Gladstad Prestegård

torsdag 16. juni 2022 12.00 - søndag 19. juni 2022 12.00

Informasjon

Helgeland Museum avd. bygningsvern ønsker å invitere håndverkere til profilhøvelkurs på Vega. 

Kurset er primært rettet mot lokale og regionale handverkere som ett ledd i å styrke deres faglige kompetanse. Instruktør er Jarle Hugstmyr ved Norsk håndverksinstitutt. Kurset er gratis, men stål og emne til høvel på kostes av den enkelte. Kost og losji må også ordnes av den enkelte. Maks antall deltagere er 8 stk. Informasjon og detaljert program blir sendt ut til påmeldte deltakere før arrangementet starter. 

Varighet: Torsdag 16. juni kl. 12:00 til søndag 19. juni kl. 12:00

Sted: Låven, Gladstad Prestegård, Vega

Du kan lese mer om kurset på Helgeland Museum sin nettside.

Spørsmål og påmelding rettes til: Sverre Walter Tørriseng, tradisjonshåndverker Helgeland Museum, svto@helmus.no eller mob. 970 37 917.

Frist for påmelding er onsdag 8. juni 2022. 

Sted

Gamle Prestegården
 

Kontakt

Helgeland Museum
 

Sverre Walter Tørriseng
Legg til hendelsen i din kalender