Foredrag om jernalder og middelalder på Vega

fredag 20. mai 2022, 18.30 - 19.30

Informasjon

"Vega mellom steinalder og reformasjonstid" - foredrag av Birgitta Berglund. Berglund er i dag professor emerita ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. 

Hun er fortsatt aktiv som arkeolog og driver både med forskning og formidling, gjerne med utgangspunkt i Helgeland. Foredraget omhandler fortellinger om folk og virksomhet på Vega i dette tidsrommet, med vekt på Eidem og Igerøy. Foredraget er en del av arkeologiåret i Helgeland Museum, og arrangeres i samarbeid med Vega Verdensarvsenter. Muligheter for bespisning. Gratis inngang. 

Mer informasjon: Ann Kristin Klausen, Helgeland Museum, mob. 954 72 260 eller akkl@helmus.no.

Sted

Vega Verdensarvsenter
 

Kontakt

Helgeland Museum
 

Ann Kristin Klausen
Legg til hendelsen i din kalender