Voksenopplæring


Vega kommune har et samarbeid med Brønnøy kultur- og kompetansesenter om voksenopplæring.


Prinsippet om livslang læring

Livslang læring er et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk. Målet er at alle skal ha mulighet til å fornye sin kompetanse og utvikle sine evner gjennom hele livet. Det kan bidra til å øke den enkeltes livskvalitet og til verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet.

Fra 2002 har voksne gjennom Opplæringslovens § 4A-1 og § 4A-2 fått rett til tilpasset grunnskoleopplæring. Alle som er over 16 år og som trenger det har rett til gratis opplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine opplæringsbehov. Voksne som er født før 1978 og som ikke har fullført videregående skole har rett til gratis videregående opplæring.


Logo Brønnøy kultur og kompetansesenter

Kontaktinformasjon:

Postadresse: Postboks 433, 8901 Brønnøysund
Besøksadresse: Skolegata 6, 8900 Brønnøysund
Tlf: 75 01 22 80
Fax: 75 01 22 81
E-post: kontor@brvo.no
Nettsted: www.brvo.no/index.htmKarriere Nordland, Karrieresenteret Sør-Helgeland

Logo Karrieresentre i Nordland

Karrieresenteret Sør-Helgeland dekker kommunene: Brønnøy, Sømna,Vega, Vevelstad og Bindal.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Havnegata 40, 8900 Brønnøysund.
Postadresse: Karrieresenteret Sør-Helgeland, Havnegata 40, 8900 Brønnøysund.
Telefon: 974 00 250
E-post: karrieresenter.sorhelgeland@nfk.no.
Nettsted: www.karrierenordland.no

Etablering av karrieresenter i Nordland er et resultat av økt satsing på et helhetlig system for yrkes- og utdanningsveiledning. Det er etablert 9 karrieresentre i Nordland.

Sentrenes tilbud:
- Individuell veiledning og informasjon til voksne og ungdom som ikke er tilknyttet skole- og oppfølgingstjenesten
- Å være faglig ressurs for grunskoler og videregående skoler
- Å være faglig ressurs for NAV, bedrifter og offentlige virksomheter

Tjenesten er offentlig støttet og uten kostnader for den enkelte.
Les mer om karrieresentre i Nordland her.


Eksterne lenker:

- Videregående opplæring for voksne i Nordland
- www.utdanning.no (nasjonal fellesportal for utdanning, karriere og læring, KD)
- www.vilbli.no (Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring)
- www.vox.no (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)
- Folkeuniversitetet i Brønnøy.
- NKI - voksenopplæring via nettstudier.
- Norgesuniversitetet - etter- og videreutdanning.
- Voksenopplæring - Lånekassen.
Sist oppdatert den 13.aug.2017


Tips en venn Skriv ut