Barnehagens visjon


”læring, trygghet og glede – vi er alle tilstede”

Med læring ønsker vi å ta utgangspunkt i barns medfødte nysgjerrighet, gjennom hverdagssituasjoner og tilrettelagte aktiviteter. Sosial kompetanse er noe av det viktigste barna lærer i barnehagen.

Trygghet er et annet viktig stikkord. Trygghet må være grunnmuren i barnehagen, både for barn, foreldre og ansatte. Vi ønsker trygge barn og voksne som føler seg ivaretatt og tør å prøve nye ting, gå nye veier.

Vi prøver å bruke humor aktivt, øve oss på å se ting gjennom en positiv vinkling. Lære oss og le av oss selv. Dele gode opplevelser og øyeblikk og få til et miljø som preges av en "positiv spiral" følelse.

Det er viktig med den voksnes tilstedeværelse. Vi må ha tid til å observere barna, til å reflektere og ikke minst til å filosofere ilag med barna.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut