Økonomiske virkemidler


Kommunalt viltfond

Fra 2001 ble det adgang til å opprette kommunale viltfond.

Formålet med kommunale viltfond er å skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltning i kommunen. Kommuner der det er adgang til jakt etter elg og/eller hjort skal etablere et kommunalt viltfond (se Retningslinjer for kommunale viltfond og Søknadsskjema kommunale viltfond (pdf)) i samsvar med reglene i forskrift om kommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort av 23. mai 2001.

Som inntekt til fondet skal regnes offentlig fellingsavgift for elg og hjort fastsatt av kommunen, tilskudd fra det statlige viltfondet og fondets årlige avkastning. Men også andre inntekter kan tas inn.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner