Vigslingsdagen - Ylvingen kapell


"Om selve vigslingen skriver Vega menighetsblad: Midt i en rekke regnværsdager kom vigslingsdagen for Ylvingen kapell 15. juni som en stille solskinnsdag. Gode hjelpere hadde vært i sving lenge, og da biskopen og de assisterende prester, representanter for Vega kommune og andre tilreisende la til med M.s. "Vegtind" og M.s. "Lånan" fra Brønnøysund, som gikk ekstratur fra Rørøy, kunne Ylvingsfolket ønske dem velkommen til en godt forberedt vigsling. Flagg vaiet fra hver en stang, og høytidsstemning var til å ta og føle på. Som alterboken foreskriver, var det ringt med kirkeklokken en time kvelden før.

Vigslingen var satt til kl. 17.00, og under klokkeklang gikk prosesjonen av prester med bøkene og de hellige kar til kapellet. Ved orgelet satt organist Alf Løbeck, som også hadde skaffet orgelet, og under preludiet gikk prosesjonen opp midtgangen i det overfylte kirkehuset."......

"Etter prekenen fant selve vigslingen sted, ledsaget av bønn og salmesang: Prestene knelte på alterringen under vigslingsbønnen. Alle i kirken hadde reist seg da biskopen uttalte: "så erklærer jeg dette hus vigslet til kirkebruk til Guds ære og hans menighets oppbyggelse i troen på Jesus Kristus. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen."

Så var det skjedd som folket i Ylvingen, Vega menighet og de kommunale myndigheter hadde sett frem mot med forventning: Ylvingen bedehuskapell var reist og vigslet!"
Sist oppdatert den 15.feb.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner