Veterinærtjenesten


Kommuneveterinærenes hovedoppgave er å yte helsetjenester til dyra, samt veiledning om helsefremmende tiltak.


Kyr           Gris

Dyrlegen i Vega, vakttelefon: 400 68 903 (kun dette gjelder fra 1.1.2014).
(Tidligere vakttelefon, 75 03 51 30, tas bort fra 1.1.2014)

Telefontid: 8 - 10.
Akutthjelp: hele døgnet.

Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell

Mattilsynet:

Mattilsynet har ansvaret for å forvalte veterinærvakten. Dette omfatter arbeidet med å behandle søknader om vaktdeltagelse, fastsette vaktlister og utbetale vaktgodtgjøring.

Mattilsynet har et overordnet ansvar for dyrs helse og dyrs velferd i Norge. Dyrehelsen ivaretas gjennom regelverk som omhandler alt fra innførsel og utførsel til beredskap og bekjempelse av dyresykdommer. Den etiske siden av dyreholdet, som skal sikre at ikke dyr lider unødvendig, er forankret i dyrevernloven.

Kontaktinformasjon Mattilsynets distriktskontor Sør-Helgeland:

Dekker kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vevelstad og Vega.

Besøksadresse: Lenningsvei 27, Brønnøysund
Sentralbord: 22 40 00 00
Faks: 75 01 14 01

Distriktssjef: Bjørn Gillund
Tlf: 22 40 00 00
Mobil: 91 38 67 98
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner