Verneområder


Miljøverndepartementet oppnevnte 29.03.2011 et verneområdestyre som skal forvalte verneområdene i Vega kommune i Nordland fylke. Dette er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunen og fylkeskommunen får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

Sekretariat

Verneområdeforvalter Jannike Wika
 

Verneområdeforvalter og sekretær for styret:
Jannike Wika, utdannet biolog og oppvokst på Vega.

 


Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Nes, 8980 Vega. Se Nes på kart.
Postadresse: Moloveien 10, 8002 Bodø
Tlf. verneområdeforvalter: 950 52 394
E-post: fmnojwi@fylkesmannen.no
Nettsted: www.nasjonalparkstyre.no/no/Vega/
Vega Verneområdestyre på facebook.

Verneområdeforvalteren har kontorsted i samlokalisering med stiftelsen Vegaøyan verdensarv, Statens naturoppsyn og Helgeland museum i det restaurerte samvirkelaget på Nes.
Sist oppdatert den 16.aug.2017


Tips en venn Skriv ut