Verneområder


Miljøverndepartementet oppnevnte 29.03.2011 et verneområdestyre som skal forvalte verneområdene i Vega kommune i Nordland fylke. Dette er et ledd i innføringen av den nye forvaltningsmodellen for verneområder. Kommunen og fylkeskommunen får gjennom deltagelse i verneområdestyret ansvaret for å forvalte store nasjonale verdier.

Sekretariat

Verneområdeforvalter Jannike Wika
 

Verneområdeforvalter og sekretær for styret:
Jannike Wika, utdannet biolog og oppvokst på Vega.

 


Kontaktinformasjon:

Post- og besøksadresse: Nes, 8980 Vega. Se Nes på kart.
Tlf.: 950 52 394
E-post: fmnojwi@fylkesmannen.no
Nettsted: www.nasjonalparkstyre.no/no/Vega/
Vega Verneområdestyre på facebook.

Verneområdeforvalteren har kontorsted i samlokalisering med stiftelsen Vegaøyan verdensarv, Statens naturoppsyn og Helgeland museum i det restaurerte samvirkelaget på Nes.

Verneområdestyret består av Andrè Møller og Ann Hege Lervåg fra Vega kommune og Hanne Wika fra Nordland fylkeskommune. Verneområdene styret har fått ansvar for er Eidemsliene naturreservat, Holandsosen naturreservat, Kjellerhaugvatnet naturreservat, Lånan-Skjærvær naturreservat, Hysvær-Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning, Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde og Muddværet fuglefredningsområde.

Verneområdestyrets oppgaver vil være behandling av dispensasjonssøknader i forhold til vernebestemmelsene, utarbeiding av forvaltningsplaner og prioritering av skjøtsel, tilrettelegging, informasjon og merking. Rammene for forvaltningen er naturmangfoldloven og gjeldende verneforskrifter for de enkelte verneområdene.


1.7.2015: Forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområde (2015-2022)
er ferdig og den er tilgjengelig her. Forvaltningsplanen har fokus på mål, status og utfordringer for verdiene og brukerinteressene i området, samt konkretiserer tiltak som skal til for å nå målene.

Dersom noen ønsker å få tilsendt et eksemplar i posten, kan de kontakte meg på e-post: fmnojwi@fylkesmannen.no eller på tlf. 950 52 394.


13.9.2013: Endringer i verneforskriftene:
Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområder,
Muddværet fuglefredningsområde og
Hysvær/Søla landskapsvernområde med dyrelivsfredning.


Vega verneområdestyre: Årsmelding 2012 (pdf)


Les mer fra miljøverndepartementet.
Kart Vegaøyan verdensarvområde (pdf)


Bioforsk: En verdensarv kartlagt. I år feirer Vega kommune 10-årsjubileum for sin verdensarvstatus (UNESCO). I løpet av denne perioden har Bioforsk Nord Tjøtta blant annet gjennomført en omfattende vegetasjonskartlegging av hele verdensarvområdet.
Les mer hos bioforsk.no.


Bioforsk: Sviplan for Holandsosen naturreservat. Holandsosen naturreservat ble befart i juni 2012 for å gjøre en vurdering av områder som har behov for og er egnet for lyngsviing. Svibare områder er avgrenset på kart og beskrevet i sviplanen. Planen presenterer også retningslinjer som forklarer viktige prinsipper for sviing av lynghei i Holandsosen. Planen kan leses her (pdf).


Bioforsk: Fugleobservasjoner i Kjellerhaugvatnet naturreservat. Juni 2012 gjennomførte Bioforsk Tjøtta en ornitologisk undersøkelse i Kjellerhaugvatnet naturreseravat. Formålet med undersøkelsen var å få en oversikt over fuglefaunaen tidlig i hekkeperioden.
Resultatet fra undersøkelsen kan leses her (pdf).


Bioforsk Nord: Beiter på verdensarven. Verdsarven kan bli sauefôr. Tusenvis av øyer og holmer på Helgelandskysten kan brukes til beite, og sauen kan hindre at de gror igjen.
Les mer om øybeite som alternativ til fjellbeite.


Referat fra skjøtselsmøtene på Nes 1. og 2. februar 2012 (pdf).

Referat fra oppstartsmøte Revidering av forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarvområde (pdf),
Nes 13.3.2012.
Sist oppdatert den 30.mar.2016


Tips en venn Skriv ut