Vergemålsmyndighet


Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet. Hvert fylke utgjør et vergemålsdistrikt. Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene i sitt område. Fylkesmannen skal gi vergene i sitt distrikt nødvendig opplæring, veiledning og bistand.


Kontaktinformasjon:

Fylkesmannen i Nordland, vergemålsseksjonen
Postadresse: Moloveien 10, 8002 Bodø
Tlf. 75 53 15 00 (sentralbord)
e-post: fmnopost@fylkesmannen.no

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Mer informasjon om Vergemålsreformen og oppgaven som verge finnes hos fylkesmannen.no
og vergemaal.no (vergemålsportalen)

Håndbok for verger - 2013 (pdf).




Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner