Prosjektetet "Den Verdifulle kystkulturen i Nordland"


Verdiskapingsprogrammet "Den verdifulle kystkulturen i Nordland" ble vedtatt av fylkesrådet 12. april 2005. Satsingen skulle vare i 5 år, og være et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Riksantikvaren og kommunen i prosjektområdene (Vega, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst).


Programmet omfattet først Lofoten og Vega for varighet ut 2009. Fylkesrådet vedtok å forlenge programmet til ut 2010, og å utvide prosjektområdet til også å gjelde områder utenfor Lofoten og Vega. Bakgrunnen for at man valgte å sette kulturarven som ressurs for verdiskaping inn i ett større satsingsprogram var St.m nr 16 2005 "Leve med kulturminner". I så måte markerte denne kulturmeldingen et skille for satsing på kulturarven som ressurs.

Nordland fylkeskommune, logoNordland fylkeskommune fikk i oppdrag fra Riksantikvaren å utarbeide et prosjekt hvor man skulle se på muligheter for å ivareta kulturarven bedre gjennom å ta den i bruk til næringsutvikling og utvikling av lokalsamfunn. Det ble gjennomført en bred prosess med involverte kommuner og øvrig virkemiddelapparat. Forprosjektet som ble gjennomført våren 2005 konkluderte med at man skulle igangsette ei 5 årig satsing med Lofoten og Vega som prosjektområder.

Hovedmålet for prosjektet var å ta i bruk kystens kulturarv i utvikling og verdiskaping i Nordland. I tillegg skulle man integrere kulturarven i de viktigste utviklingsarenaene i fylket. Lofoten og Vega var prosjektområder i pilotprosjektet som skulle vise hvordan kulturarven kan være ressurs for utvikling av lokalsamfunn og næring. Det ble igangsatt over 40 delprosjekter.
Sist oppdatert den 13.aug.2017


Tips en venn Skriv ut