Hvordan blir man oppført på listen?


Å komme inn på verdensarvslisten er en lang og omstendelig prosess. Som regel starter en slik prosess på kommuneplan, hvor noen synes at våre fantastiske natur- eller kulturområder så absolutt må bli verdensarv. En unison oppslutning fra lokalsamfunnet er en forutsetning for å fremme en søknad.

Vegaøyan på vegg

Det er de enkelte lands regjeringer som nominerer kandidater til verdensarvslisten. For å avgjøre om stedet innehar de enestående universelle verdiene, innkalles internasjonale eksperter som foretar en evaluering av stedet på bakgrunn av sin kunnskap om tilsvarende steder i verden. 

Når dette steget er passert, og alle dokumentene som skal følge en søknad er på plass, oversendes den store bunken til World Heritage Centre/ Verdensarvsenteret i Paris, som legger søknaden frem for World Heritage Comitee/Verdensarkomiteen. Komiteen har et årlig møte, hvor de behandler nye søkersteder og voterer over hvorvidt et sted skal bli verdensarv eller ikke.
(Kilde: www.norgesverdensarv.no.)


Les mer  Hva er verdensarv?

Les mer  Hvordan blir man oppført på listen?

Les mer Hva innebærer det å ha verdensarvstatus?

Les mer Begrunnelsen fra UNESCOs verdensarvkomié for å gi Vegaøyan verdensarvstatus.

Les mer Ansvaret for verdensarven.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner