Vegaøyan - på UNESCOs verdensarvliste


I 2004 ble Vegaøyan (pdf), skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv som det første norske kulturlandskapsområdet. For Vega og Vegaøyan har verdensarvstatusen ført til optimisme, investeringer, stor økning i antall besøkende og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Verdensarvlogoer

2014 var jubileumsår for Vegaøyan Verdensarv. 1. juli 2014 feiret vi 10 år med verdensarvstatus. Jubileet ble også markert med flere arrangement gjennom året.

- FN-sambandet: 10 år siden Vegaøyan fikk status som verdensarv.
- Bilder fra jubileumsfeiringen på Nes 1. juli.

Snorkelløype på Eidem åpnet 19.7.2014:

- Se bilder fra en fantastisk flott dag på Eidem, både værmessig og arrangementsmessig (pdf).
- Les om åpningen av snorkelløypa i Brønnøysunds Avis.
- Finn ut hvordan snorkelløypa fungerer.

Nyheter om Vegaøyan Verdensarv legges ut på Facebook (krever innlogging, åpen gruppe)
og internett (www.verdensarvvega.no).


Om ferdsel i Vegaøyan i hekkesesongen 15.4.-31.7:

All ferdsel i verdensarvområdet må skje på naturens premisser. Besøkende i båt bes om å ta særlig hensyn i hekkesesongen 15. april - 31. juli. Hold lav fart nært land og i sundene mellom øyene. I henhold til verneforskriftene er dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser, fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Hundeeiere anmodes om ikke å ta med hunder på land i fugleværene i Vegaøyan i hekkesesongen. Båndtvang gjelder 1. april - 1. oktober.

Opplysninger om forvaltningen av verneområdene kan gis av Verneområdeforvalter, tlf. 950 52 394.


Hva er verdensarv?

Arv er noe som vi overtar etter de som har levd før oss og som vi skal overlate til neste generasjon. Kulturarv, så vel som naturarv, er uerstattelige kilder til kunnskap, glede og inspirasjon for alle mennesker og er våre viktigste referansepunkt i forhold til hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Verdensarv er den delen av vår felles natur -og kulturarv som har så stor  verdi for menneskeheten som helhet, at FN  har besluttet at disse skal overleveres til kommende generasjoner.


Les mer  Hva er verdensarv?

Les mer Hvordan blir man oppført på listen?

Les mer Hva innebærer det å ha verdensarvstatus?

Les mer Begrunnelsen fra UNESCOs verdensarvkomié for å gi Vegaøyan verdensarvstatus.

Les mer Ansvaret for verdensarven.

Les mer Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv.

Les mer Nyttige lenker.

Tips en venn Skriv ut Abonner