Veiledningsmateriell fra kommunen


Hjelp ved byggesaker:

- Kommunalt Gebyrregulativ (2017, pdf) for saksbehandling (plan, oppmåling og byggesak)

Veiledning:

Kommunen samarbeider med Norsk Eiendomsinformasjon as om formidling av eiendomsinformasjon. Elektroniske dokumenter som etterspørres ved omsetning av eiendommer, utbygging, taksering og reguleringssaker. Du må registrere deg som kunde her: www.infoland.no

Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du alle relevante lover og forskrifter.

Husbanken. Tilbyr diverse låneordninger og gode råd ved boligbygging.

Huset er for alle!

Her får du vite mer om universell utforming og hvilke kriterier som må oppfylles for å få lån og tilskudd i Husbanken.


Eksterne lenker:

- Direktoratet for byggkvalitet
- Forbrukerrådet - kjøp og salg av bolig
- Husbyggeren
- ID-kort i bygge- og anleggsnæringen
- SINTEF Byggforsk
- Kartverket - Tinglysing av eiendom
- Veiledning byggesak
Sist oppdatert den 15.feb.2017


Tips en venn Skriv ut