Veiledningsmateriell


Hjelp ved byggesaker:

- Kommunalt Gebyrregulativ (2017, pdf) for saksbehandling (plan, oppmåling og byggesak)

Veiledning:

Kommunen samarbeider med Norsk Eiendomsinformasjon as om formidling av eiendomsinformasjon. Elektroniske dokumenter som etterspørres ved omsetning av eiendommer, utbygging, taksering og reguleringssaker. Du må registrere deg som kunde her: www.infoland.no

Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du alle relevante lover og forskrifter.

Husbanken. Tilbyr diverse låneordninger og gode råd ved boligbygging.

Huset er for alle!

Her får du vite mer om universell utforming og hvilke kriterier som må oppfylles for å få lån og tilskudd i Husbanken.

Bygg og Bevar

Bygg og Bevar er et program opprettet av Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Byggenæringens Landsforening. Vi skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet på en god måte. Bygg og Bevar skal bidra til å redusere byggskader og til å unngå tap av kulturhistoriske verdier gjennom å hjelpe eiere av gamle bygg til å bli bedre bestillere.

Primært utvikler og drifter vi nettportalen www.byggogbevar.no, der vi legger ut artikler basert på fagmiljøenes kunnskap og myndighetenes regelverk. Bygg- og Bevar er produkt- og leverandør-nøytrale. Gjennom vår virksomhet vil vi også legge til rette for at fagkunnskapen i håndverksbedriftene etterspørres og utvikles. Vi synliggjør håndverkeres erfaringer fra ulike prosjekter og holder oversikt over relevante kurs og aktiviteter over hele landet.


Eksterne lenker:

- Direktoratet for byggkvalitet
- Forbrukerrådet - kjøp og salg av bolig
- Husbyggeren
- ID-kort i bygge- og anleggsnæringen
- SINTEF Byggforsk
- Kartverket - Tinglysing av eiendom
- Veiledning byggesak
Sist oppdatert den 05.apr.2017


Tips en venn Skriv ut